• Teamindelingen voor seizoen 2022-2023!

  15 jul 2022
 • Hieronder vind je de (voorlopige) teamindelingen voor het seizoen 2022-2023. De jeugdteams zijn goed gevuld en hebben bijna allemaal een leider en trainer. Voor de senioren zijn er nog enkele onzekerheden, maar het is zeker dat we de competitie gaan beginnen met 3 seniorenteams! Dat is toch wel een positieve ontwikkeling voor onze voetbalclub.

   

  Zeker voor de seniorenteams (2e & 3e elftal en de 45+) kunnen we nog wel wat versterking gebruiken. Dus schroom niet en meld je zo spoedig mogelijk aan via de website!

   

  1e elftal     JO17-1  
  Hoofdtrainer: Erik Beuckens   Leiders: Eeltje van der Woude & Erik Velthof
  Leider: Kor de Jong   Trainers: Eeltje van der Woude & Tiemen Landman
  Grensrechter: Albert de Ruiter      
        Spelers: Tieme Velthof
  Spelers: Sven Aukes     Riemer van der Goot
    Youri Aukes     Niek Hoogeterp
    Albert Jan van de Belt     Stan van der Wal
    Remon de Boer     Taeke Smid
    Klaas de Jong     Jouke Durk Lanting
    Lars van der Kooij     Menno van der Woude
    Patrick Lacroix     Melle van Doorn
    Jouke van Netten     Reno Nagelhout
    Arjan Reekers     Okke van der Burg
    Wibout Reekers     David van der Wal
    Jeen Reekers     Eduard de Jong
    Chris Rijpma     Stefan Dal
    Rick Schilstra     Jurjen Engbrenghof
    Eise Spoelstra     Douwe Beuckens
    Tieme Spoelstra     Hidde Velthof
    Joeri Sijbesma      
    Wytse de Vries   JO15-1  
    Marco van der Wal   Leiders: Tjalling van der Goot & Renze Westra
    Yvar Yntema   Trainers: Jesper Winia & Liam van der Meer
          Yvar Yntema & Jeen Reekers
  2e elftal        
  Leider: n.n.b.   Spelers: Ruben van der Wey
  Trainers: n.n.b.     Noa van der Meulen
  Grensrechter: Dylan van Dijk     Kees van Dijk
          Lennard Wagenaar
  Spelers: Arjen de Boer     Jildou van der Goot
    Jelmer Gerbrandij     Siets Prins
    Richard Hiemstra     Jilles Spoelstra
    Jan Harmen Hoekstra     Sven Bleeker
    Marco Huberts     Laura Dal
    Colin de Jong     Fenna Kruis
    Jorik Kingma     Almar Westra
    Jeroen van der Meulen     Delmar Westra
    Leo Mulder     Fabian Terpstra
    Bennie Postma     Selma Folmer
    Jorik Postma     Conner Vink
    Arjen Sijbesma     Lars Hartman
    Sven Sijbesma     Rutger Kattouw
    Warner Talsma      
    Julian van der Vegt   JO13-1  
    Leo Visser   Leiders: Paul Nagelhout & Jan Harmen Hoekstra
    Sven Visser   Trainers: Hylke Metselaar & Eeltje van der Woude
    Jurre de Vries      
    Boy Wouda   Spelers: Quinn de Jong
    Redmer Zondervan     Daniel Rijpkema
          Kyan Nagelhout
  3e elftal       Ids Bleeker
  Leider: n.n.b.     Muriël Hoekema
  Trainers: n.n.b.     Sanne de Vries
  Grensrechter: n.n.b.     Vincent Wagenaar
          Anna van der Wal
  Spelers: Youri van Dijk     Friso van Doorn
    Ties van Drooge     Walt Reekers
    Chris de Jong     Detmer Engbrenghof
    Lucca de Jong     Douwe Jan de Vries
    Robin Overdiep     Kieran Kruis
    Jurjen Sikkes     Jelmer van der Woude
    Sepp Spoelstra      
    Jarno de Vries   JO12-1  
    Tjeerd van der Woude   Leiders: Niels Hijlkema & Wybe van der Goot
        Trainers: Jilke Folmer & Jouke van Netten
  35+        
  Leider: Simon de Jong   Spelers: Lennart Becker
          Vera Folmer
  Spelers: Roelof de Boer     Niels van der Goot
    Coen Busscher     Thijs Rensink
    Jilke Folmer     Sil van der Meulen
    Niels Hijlkema     Sean Beagrie
    Alexander de Jong     Amke Couperus
    Simon de Jong     Kris Thompson
    Arent Kuipers     Jelmer de Vries
    Rudolf Plantinga     Thijs Hijlkema
    Evert Roorda     Hidde Rinkema
    Ronald Sieperda      
    Fedde Visser   JO10-1  
    Wigle Visser   Leider: Jentsje de Vries 
    Jentsje Michiel de Vries   Trainer: Jentsje de Vries 
    Marc de Vries      
    Symen Jan de Vries   Spelers: Dennis de Vries
          Dot Boersma
  45+       Jimte Visser
  Leider: Henk Spoelstra     Lex Busscher
          Jesper Becker
  Spelers: Albert Aukes     Sietse Jan Kramer
    Lars van den Berg      
    Tjalling van der Goot   JO9-1  
    René Nagelhout   Leider: Renate Hoekema
    Jelle van Netten   Trainers: Erwin Hiemstra & Jelle van Netten
    Franc Reekers      
    Rudi Reekers   Spelers: Stef de Jong
    Johannes Ringnalda     Age de Boer
    Albert de Ruiter     Fimme Hoekema
    Henk Spoelstra     Pieter-Jan Hofstra 
    Anco Visser     Sander de Vries
          Daan Haringa 
          Karst Tjalsma
          Nyk Tjalsma
           
        JO8-1  
        Leider: n.n.b.
        Trainers: Erwin Hiemstra & Jelle van Netten
           
        Spelers: Kensi Koster
          Stan de Jong
          Melle Posthuma 
          Jilles Oerlemans
          Sven Nagelhout
          Arne Rijpma
          Bryan Siemonsma