• Teamindelingen 2024-2025 bekend!

  8 jul 2024
 • Het afgelopen seizoen is nog maar net officieel voorbij (30 juni) en de teams moeten alweer ingeschreven zijn bij de KNVB voor het nieuwe seizoen. De voorlopige teamindelingen zijn dan ook bekend en kunnen worden gepubliceerd. Hieronder vind je de teamindelingen van zowel de senioren als de jeugd. Vooral bij de jeugd is het altijd puzzelen, maar de jeugdcommissie is er weer uitgekomen. Top werk!

   

  1e elftal  
  Hoofdtrainer: Erik Beuckens
  Assistent trainer: Sven Aukes
  Leider: Kor de Jong
  Grensrechter: Dylan van Dijk
     
  Spelers: Justin van der Goot
    Youri Aukes
    Albert Jan van de Belt
    Remon de Boer
    Menno van der Woude
    Lars van der Kooij
    Patrick Lacroix
    Tjeerd van der Woude
    Arjan Reekers
    Wibout Reekers
    Jeen Reekers
    Eduard de Jong
    Reno Nagelhout
    Eise Spoelstra
    Tieme Spoelstra
    Joeri Sijbesma
    Wytse de Vries
    Julian van der Vegt
    Niek Hoogeterp
    Okke van der Burg
    Melle van Doorn
    Davy Hendriks
     
  2e elftal  
  Leider: n.n.b.
  Trainer: Otto Spoelstra
  Grensrechter: zelf
     
  Spelers: Teake Attema
    Nico Posthuma
    Antonie van 't Blik
    Ronald Rijpkema
    Youri van Dijk
    Marco Huberts
    Jorik Kingma
    Jeroen van der Meulen
    Leo Mulder
    Jorik Postma
    Arjen Sijbesma
    Sven Sijbesma
    Warner Talsma
    Chris de Jong
    Lucca de Jong
    Jurre de Vries
    Jurjen Sikkes
    Erwan Woudstra
    Redmer Zondervan
    Jouke van Netten
    Sven Nagelhout
    Yvar Yntema
    Jelmer Gerbrandij
     
  35+  
  Leider: Ferdi de Jong
     
  Spelers: Roelof de Boer
    Jilke Folmer
    Niels Hijlkema
    Arent Kuipers
    Rudolf Plantinga
    Nico Posthuma
    Chris Rijpma
    Evert Roorda
    Sijberen Stoker
    Stefan Tjalsma
    Fedde Visser
    Leo Visser
    Wigle Visser
    Marc de Vries
     
  45+  
  Leider: Henk Spoelstra
     
  Spelers: Albert Aukes
    Lars van den Berg
    Tjalling van der Goot
    Kor de Jong
    Jelle van Netten
    Rudi Reekers
    Johannes Ringnalda
    Henk Spoelstra
    Edwin Reekers
    Eeltje van der Woude
    Jan Harmen Hoekstra
    Anco Visser
    Alexander de Jong
    Simon de Jong
    Jentsje Michiel de Vries
  JO17-1 samen met De Wâlde
  Leiders: Yvar Yntema en Jeen Reekers + De Wâlde
  Trainers: Yvar Yntema en Jeen Reekers + De Wâlde
     
  Spelers: Kees van Dijk
    Sacha Pavlenko
    Lennard Wagenaar
    Siets Prins
    Jilles Spoelstra
    Sven Bleeker
    Senne Bouma
    Almar Westra
    Delmar Westra
    Conner Vink
    Quinn de Jong
    Daniel Rijpkema
    Sjoerd Wiemer Walda
    Kyan Nagelhout
    Ids Bleeker
    Vincent Wagenaar
     
  JO15-1  
  Leiders: Eeltje van der Woude en Jan Harmen Hoekstra
  Trainer: Eeltje van der Woude 
     
  Spelers: Lars Hartman
    Sanne de Vries
    Anna van der Wal
    Douwe Pieter Jansma
    Friso van Doorn
    Walt Reekers
    Detmer Engbrenghof
    Douwe Jan de Vries
    Kieran Kruis
    Jelmer van der Woude
    Vera Folmer
    Amke Couperus
    Jelmer de Vries
     
  JO14-1  
  Leiders: Niels Hijlkema en Wybe van der Goot
  Trainers: Rudolf Plantinga en Rutger Tjalsma en ??
     
  Spelers: Ryan Kampen
    Niels van der Goot
    Klaas Bokma
    Thijs Rensink
    Sil van der Meulen
    Sean Beagrie
    Thijs Hijlkema
    Hidde Rinkema
    Dennis de Vries
    Wytse Deden
    Jimte Visser
    Lex Busscher
    Sietse Jan Kramer
     
  JO12-1  
  Leider: Simon de Jong
  Trainer: Eeltje van der Woude
     
  Spelers: Douwe Eikmans
    Xam Vinke
    Harm Piersma 
    Jesper Becker
    Stef de Jong
    Age de Boer
    Pieter-Jan Hofstra 
    Sander de Vries
    Daan Haringa 
    Karst Tjalsma
    Nyk Tjalsma
     
  JO10-1  
  Leiders: Martin de Jong en Chris Rijpma
  Trainer: Martin de Jong   
     
  Spelers: Lars Hiemstra
    Stan de Jong
    Melle Posthuma 
    Jilles Oerlemans
    Sven Nagelhout
    Arne Rijpma
    Pippin Veenstra
     
  JO9-1  
  Leiders: Anco Visser en Arent Kuipers
  Trainer: Jentsje de Vries
     
  Spelers: Jule Tadema
    Fenna de Vries
    Arjen de Vries
    Bryan Siemonsma
    Jesse Visser
    Teake Harmen Bokma
    Feie Kuipers
    Alex Vinke
    Maxx Vinke
     
  JO8-1  
  Leiders: Anne Hofstra en Jentsje de Vries
  Trainer: Jentsje de Vries
     
  Spelers: Siebe Hofstra
    Willem Posthuma
    Renske Kleine
    Menno de Vries
    Noud Hiemstra
    Pieter Sieperda
    Wietse Sieperda
    Irwan Kuipers
     
  JO7-1  eigen competitie
  Leider: Klaas de Jong
  Trainers: Klaas de Jong en Stefan Tjalsma
     
  Spelers: Jurre de Jong
    Wytze Eikmans
    Lars de Jong
    Rienk Tjalsma
    Kees Haringa
    Niels Nagelhout
    Hielke Hofstra
    Ewan Rijpma
    Mirre Tadema