• Teamindelingen 2020-2021

  28 jun 2020
 • Onderstaand publiceren wij de teamindelingen voor het aankomende seizoen 2020-2021. Later deze zomer volgen de nieuwe trainingstijden en competitie-indelingen. We starten het nieuwe seizoen met vier seniorenteams, zeven jeugdteams en één zaalvoetbalteam. Wederom zal er voor twee teams een samenwerkingsverband zijn met De Wâlde. Dit seizoen gaat dat om de JO15-1 en JO13-1.

  Woudsend 1 (voorlopige selectie)

  1. Redmer Zondervan
  2. Arjan Reekers
  3. Douwe de Vries
  4. Boy Wouda
  5. Jelmer Gerbrandy
  6. Joeri Sybesma
  7. Sven Sybesma
  8. Klaas de Jong
  9. Patrick Lacroix
  10. Ronald Rijpkema
  11. Wytse de Vries
  12. Marco van der Wal
  13. Rico Nagelhout
  14. Wibout Reekers
  15. Jouke van Netten
  16. Yvar Yntema
  17. Sven Aukes
  18. Raymon van den Akker
  19. Chris Rijpma
  20. Marco Huberts

  Woudsend 2 

  1. Jan Harmen Hoekstra
  2. Leo Visser
  3. Coen Busscher
  4. Stefan Hiemstra
  5. Jan Derk de Vries
  6. Thomas van Riemsdijk
  7. Jeroen van der Meulen
  8. Jurre de Vries
  9. Ingele Bouwma
  10. Warner Talsma
  11. Julian van der Vegt
  12. Jorik Kingma
  13. Richard Hiemstra
  14. Bennie Postma
  15. Jorik Postma
  16. Arjen Sybesma
  17. Douwe Metselaar
  18. Sven Visser
  19. Leo Mulder
  20. Colin de Jong
  21. Hylke Metselaar

  Woudsend 35+

  1. Arent Kuipers
  2. Wigle Visser
  3. Marc de Vries
  4. Evert Roorda
  5. Niels Hijlkema
  6. Jilke Folmer
  7. Ronald Sieperda
  8. Symen Jan de Vries
  9. Rudolf Plantinga
  10. Simon de Jong
  11. Fedde Visser
  12. Jentsje Michiel de Vries
  13. Alexander de Jong

  Woudsend 45+

  1. Albert Aukes
  2. Jan Hendrik Bouwma
  3. Rene van Riemsdijk
  4. Huite Hiemstra
  5. Rudi Reekers
  6. René Nagelhout
  7. Anne Feenstra
  8. Albert de Ruiter
  9. Tjalling van der Goot
  10. Johannes Ringnalda
  11. Franc Reekers
  12. Jelle van Netten
  13. Hendrik van Netten
  14. Lars van den Berg
  15. Otto Spoelstra
  16. Henk Spoelstra
  17. Anco Visser

  Woudsend JO17-1

  1. Ties van Drooge
  2. Jeen Reekers
  3. Remon de Boer
  4. Eise Spoelstra
  5. Lars van der Kooy
  6. Youri van Dijk
  7. Robin Overdiep
  8. Jarno de Vries
  9. Chris de Jong
  10. Tieme Spoelstra
  11. Sepp Spoelstra
  12. Sven Overdiep
  13. Timme Blom
  14. Hille van Netten
  15. Tjeerd van der Woude

  Woudsend/De Wâlde JO15-1

  1. Tieme Velthof
  2. Marieke Mulder
  3. Jet van den Berg
  4. Femke de Jong
  5. Niek Hoogeterp
  6. Stan van der Wal
  7. Taeke Smid
  8. Jouke Durk Lanting
  9. Menno van der Woude
  10. Melle van Doorn
  11. Reno Nagelhout
  12. David van der Wal
  13. Eduard de Jong
  14. Jurjen Engbrenghof
  15. Hidde Velthof
  16. Riemer van der Goot
  17. Douwe Beuckens

  Woudsend/De Wâlde JO13-1

  1. Noa van der Meulen
  2. Stefan Dal
  3. Ruben van der Weij
  4. Milko van der Wal
  5. Jildou van der Goot
  6. Lennard Wagenaar
  7. Jilles Spoelstra
  8. Sven Bleeker
  9. Kees van Dijk
  10. Siets Prins
  11. Fenna Kruis
  12. Jorrit van der Goot
  13. Wessel Tuinstra
  14. Almar Westra
  15. Delmar Westra

  Woudsend JO12-1

  1. Laura Dal
  2. Fabian Terpstra
  3. Selma Folmer
  4. Lars Hartman
  5. Quinn de Jong
  6. Daniel Rijpkema
  7. Kyan Nagelhout
  8. Ids Bleeker
  9. Vincent Wagenaar
  10. Douwe Pieter Jansma
  11. Wigle Visser

  Woudsend JO11-1

  1. Sanne de Vries
  2. Anna van der Wal
  3. Friso van Doorn
  4. Walt Reekers
  5. Detmer Engbrenghof
  6. Benjamin Balm
  7. Ryan Kampen
  8. Douwe Jan de Vries
  9. Kieran Kruis
  10. Jelmer van der Woude

  Woudsend JO10-1

  1. Tess de Jong
  2. Vera Folmer
  3. Niels van der Goot
  4. Thijs Rensink
  5. Sil van der Meulen
  6. Sean Beagrie
  7. Jelmer de Vries
  8. Thijs Hijlkema
  9. Hidde Rinkema

  Woudsend JO9-1

  1. Dennis de Vries
  2. Jesse van Delft
  3. Jimte Visser
  4. Jesper Becker
  5. Lex Busscher
  6. Bram Balm
  7. Harm Ruurd Piersma
  8. Sietse Jan Kramer
  9. Stef de Jong

  Woudsend Futsal 1

  1. Ronald Sieperda
  2. Coen Busscher
  3. Jan Harmen Hoekstra
  4. Simon de Jong
  5. Marc de Vries
  6. Sven Nagelhout
  7. Rudolf Plantinga
  8. Albert Aukes
  9. Jentsje Michiel de Vries