• Donateur worden

  Draagt u de voetbalvereniging Woudsend een warm hart toe?

  Word dan donateur!

  Als inwoner van Woudsend en omstreken of als supporter van onze vereniging zult u het ongetwijfeld op prijs stellen dat Woudsend een voetbalvereniging rijk is. De voetbalvereniging VV Woudsend ruim 200 leden waarvan meer dan 100 jeugdleden!

  Uiteraard speelt de financiële kant een belangrijke rol. Een belangrijke en onmisbare bron van inkomsten leveren onze donateurs. Helaas moeten we constateren dat er elk jaar donateurs wegvallen als gevolg van overlijden of verhuizing.

  Om de voetbalvereniging toch financieel gezond te houden, is het van groot belang dat ons donateurenbestand op peil blijft. Door donateur te worden kunt u bijdragen aan het in stand houden van de voetbalvereniging. U kunt dit doen door een e-mail te sturen naar donateurs@vvwoudsend.nl en daarin de volgende gegevens te vermelden: uw naam, adres, IBAN rekeningnummer en (digitale) handtekening. U kunt al donateur worden voor € 5,- per jaar!

  Mocht u besluiten om geen donateur meer te willen zijn van onze vereniging dan kunt u zich afmelden via hetzelfde e-mailaders ( donateurs@vvwoudsend.nl).