• Contributies 2023-2024

  LidBedrag
  Niet spelende leden€ 3.35
  Senioren*€ 17.90*
  45+ team€ 7.40
  35+ team€ 7.40
  16 en 17-jarigen*€ 12.80*
  14 en 15-jarigen* € 11.50*
  12 en 13-jarigen€ 10.80
  6 t/m 11-jarigen€ 9.20
  Zaalvoetbal € 11.60
 • *Het totaalbedrag van de senioren en spelers uitkomend in JO17-1 is exclusief € 3,75 wasgeld. Dit wordt maandelijks nog extra geïnd.

  Contributies worden geïnd door middel van automatische incasso door de voetbalvereniging. Hiervoor tekenen (ouders/verzorgers van) de leden een incassoformulier wanneer zij zich aanmelden als lid. Een (contributie)seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het volgende kalenderjaar. Een lid kan ervoor kiezen om het bedrag maandelijks, per kwartaal of één keer per seizoen (eind december) af te laten schrijven.

  Er zit een jaarlijkse indexatie van 2% op de contributie voor spelende leden. Hiermee zijn de leden akkoord gegaan tijdens de Algemene Ledenvergadering van september 2017. De indexatie gaat in per juli van elk kalenderjaar en loopt gelijk aan één (contributie)seizoen. Vanaf volgend seizoen komt op bovenstaande bedragen dus 2% extra.

  Tijdens de ledenvergadering van 16 mei 2022 is besloten om de contributie per 1 juni 2022 te verhogen met 35%. Dit is een flexibel tarief, i.v.m. de enorm stijgende energiekosten per april 2022. Zodra de energieprijzen weer (flink) dalen, kan de contributie weer naar beneden worden bijgesteld.

  Peildatum voor de leeftijd is iemands verjaardag. Wanneer iemand bijvoorbeeld op 9 oktober 12 jaar wordt, betaalt hij/zij vanaf de maand november € 10,80 per maand.