• Afmelden als (spelend) lid

    Wil je je afmelden?

    Helaas komt het ook voor dat (spelende) leden zich willen afmelden. Wil jij je ook afmelden stuur dan even een mailtje naar info@vvwoudsend.nl met daarin je gegevens. Doe dit ook als je niet meer spelend lid wilt zijn maar wel graag verder wilt gaan als niet-spelend lid. Dit wordt dan voor je omgezet. 

    Spelende en niet-spelende leden kunnen zich alleen aan het einde van het seizoen afmelden en niet tussentijds. Zorg er dus voor dat je dit tijdig doet en vóór 1 juni aangeeft. Doe je dit na 1 juni dan zal je nog één seizoen lid zijn en contributie moeten betalen*. Dit heeft te maken met het feit dat wij onze afmeldingen en het aantal teams voor het nieuwe seizoen ook tijdig moeten doorgeven aan de KNVB. Daarnaast hebben wij ook een jaarlijkse afdrage per lid die wij moeten doen richting de KNVB.

    *Ter info: een contributieseizoen loopt van juli tot en met juni van het volgende kalenderjaar.