• Aanmelden als (spelend) lid

  Lidmaatschap

  Het belangrijkste deel van je aanmelding bij Woudsend is de sport en activiteit die je wilt gaan beoefenen. Binnen Woudsend kunnen verschillende sporten of activiteiten worden beoefend. Kies hieronder de gewenste activiteiten.

  Voormalige of huidige vereniging

  Ben je al eerder lid geweest of ben je nog lid van een vereniging die aangesloten is bij de KNVB?
  Vul dan indien bekend onderstaande gegevens in.

  Je gegevens

  Adres

  Contact

  Bankgegevens

  De vereniging zal periodiek een contributiebedrag in rekening brengen. Voor het innen van de contributie hebben we een IBAN-nummer nodig.

  Overige vragen

  Opmerkingen

  Heb je voorkeuren voor de spelvorm, het team waar je graag in zou willen spelen of iets anders dat je aan de ledenadministrateur van Woudsend wilt meegeven? Geef dat dan hieronder aan.

  1000

  Privacyverklaringen

  Lees de onderstaande privacyverklaringen van Woudsend en de KNVB goed door voordat je je aanmeldt. In deze verklaringen staat hoe Woudsend en de KNVB omgaan met persoonsgegevens.

 • Als voetballer word je aangemeld bij de KNVB. Het ledenbestand van de KNVB kan beschikbaar gesteld worden voor diensten of productinformatie. Het aan anderen verstrekken van lidgegevens is onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) toegestaan. Indien je geen prijs stelt op de ontvangst van diensten of productinformatie dan dien je dit te melden aan de KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist

  Machtiging
  Met je aanmelding verleen je hierbij tot wederopzegging machtiging aan V.V. Woudsend om van je hierboven genoemde bankrekening contributie per maand*/kwartaal*/jaar*, automatisch af te schrijven. Na aanmelding wordt er een machtigingsformulier toegestuurd welke ter bevestiging nog ondertekend dient te worden. De contributie wordt aan het eind van de maand afgeschreven. Bij opzegging van het lidmaatschap zal V.V. Woudsend de door jou afgegeven machtiging aan het eind van het seizoen automatisch stopzetten. Je hoeft dan niets te ondernemen.

  Ondergetekende verklaart bekend te zijn met het feit dat te allen tijde contributie verschuldigd is voor het volledige verenigingsjaar dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging altijd per e-mail t.a.v. secretariaat V.V. Woudsend via info@vvwoudsend.nl.

  Privacy & Veiligheid
  De bescherming van je persoonsgegevens is voor V.V. Woudsend erg belangrijk. Hoe wij je persoonsgegevens beschermen hebben wij beschreven in onze privacyverklaring.