• 1933-1940

  Oprichting en uitkomend in de O.B.Z.W.
  Geschreven door Xander van der Vegt

  Het duurde bijna een jaar voordat de oprichting van de Woudsender Sport Vereniging (W.S.V.) werkelijk een feit was. Reden daarvoor was enerzijds de moeilijke economische, financiële slechte tijd en anderzijds - een puur praktisch probleem - het moeilijk verkrijgen van een stuk land. Toen de heer J. de Vries bereid was om een stuk land te verhuren aan de Lemmerstraatweg werd begonnen aan de voorbereiding van de oprichting van W.S.V. Op 18 juli 1933 werd de oprichtingsvergadering in de Christelijke Bewaarschool gehouden en was de voetbal- en korfbalvereniging W.S.V. een feit.

  Nieuwsblad van Friesland - augustus 1933

  Destijds werd er in het reglement vastgesteld dat het terrein op zondag gesloten was en dat er tijdens de wedstrijden niet gevloekt mocht worden. Gezamenlijk werd er voor gezorgd dat het veld, ver buiten Woudsend, klaar werd gemaakt. Er kwamen doelen en een batte om over een brede tochtsloot te komen.

  Tot mei 1934 werd het eerste veld, dat bij "Station Woudsend" lag, gehuurd voor 75 gulden. Daarna kwam het land van Bart van Keulen vrij en werd er hier gevoetbald. Om toegang tot dit veld te krijgen werd een praam overdwars over de Weisleat gelegd en werd er op de praam een loopbrug getimmerd. Om het zicht vanaf Op 'e Romte af te schermen werd er met grote jutezakkengewerkt. Kleedgelegenheid was er niet. Dit moest op het open veld gebeuren.

  1e elftal in 1934. Staand v.l.n.r: Bouke van der Bosch, Binne Westerhof, Gerrit Bruinsma, Tjalling Glashouwer, Oege Pebesma. Midden v.l.n.r: Gerard Ypenga, Rintje de Vries, Abraham Visser. Voor: Wijbe Nijdam, Anske Schotanus, Ate Posthumus.

  Een eigen clubkostuum was er in het begin niet omdat dit veel te duur was. Dit was ook de reden om af te zien van het verplicht stellen van voetbalschoenen.

  Na een aantal oefenwedstrijden te hebben gespeeld, die allen werden verloren, trad de voetbalvereniging in oktober 1933 toe tot de 'Onderlinge Bond Zuid Westhoek' (O.B.Z.W). Tegenstanders in het allereerste seizoen van de club waren: HVC 1 en 2 uit Heeg, HJSC, ONS Sneek 2 en IJVC. Woudsend eindigde in deze 2e klasse A OBZW op een 3e plaats.

  In 1934 werden de officiële kleuren van het clubkostuum vastgesteld: een geel shirt en een zwarte broek. Maar het kostuum in eigen
  kleuren kon nog niet worden aangeschaft vanwege de kosten.

  In de periode van 1936 tot 1940 werd er wel gevoetbald maar hierover is helaas niets te vermelden.

  1940-1946 Geen voetbal

  In verband met de Tweede Wereldoorlog werd in deze zware jaren niet gevoetbald in Woudsend. In 1946 sloot het zich voor het eerst aan bij de FVB (Friesche Voetbalbond).